Introducébeleid

De UOS wil groeien en wij trachten ons introducébeleid op die doelstelling aan te laten sluiten. Introducés (c.q. kandidaat-leden die aan de toelatingscriteria voldoen) zijn van harte welkom op daartoe benoemde bijeenkomsten van de UOS. Zie ook de pagina Lidmaatschap.

Introductie

Voor de introductie van nieuwe kandidaat-leden worden bij aanvang van het nieuwe UOS-seizoen de bijeenkomsten benoemd die geschikt zijn voor het meebrengen van introducés. Het is in principe niet de bedoeling om (plaatsvervangend) collega's te introduceren, tenzij zij ook in aanmerking komen voor het UOS-lidmaatschap en daadwerkelijk voornemens zijn een (extra) UOS-lidmaatschap af te sluiten. Het UOS-lidmaatschap is namelijk niet alleen gekoppeld aan het bedrijf of de organisatie, maar ook aan een vaste contactpersoon. De UOS wil met vaste contactpersonen voor het lidmaatschap het onderlinge contact bevorderen (de leden herkennen elkaar sneller/gemakkelijker) en borgen dat de leden op gelijk (functie)niveau met elkaar communiceren en ervaringen kunnen uitwisselen.

Elk lid kan via de website na zijn/haar aanmelding voor een UOS-bijeenkomst een of meer introducés aanmelden (als de bijeenkomst daarvoor openstaat). Als u belangstelling heeft in de UOS en (nog) geen leden kent om u te introduceren, kunt u een introductieverzoek mailen aan: secretariaat@uos.nl. U ontvangt vervolgens een bericht wanneer u vrijblijvend kennis kunt komen maken met de UOS!