Doelstellingen UOS

De vereniging heeft ten doel:

  • Het verbeteren en instandhouden van de contacten tussen ondernemers in de regio Utrecht, en
  • het realiseren van een sterkere binding tussen ondernemers en vertegenwoordigers van provinciale en lokale (semi) overheidsinstellingen.

De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

  • Het regelmatig organiseren van bijeenkomsten voor personen die aan de in het doel gestelde kwaliteiten voldoen.
  • Het verbreden van inzichten en kennis op het gebied van het creëren van optimale omstandigheden voor het vestigen en instandhouden van bedrijven, zowel voor de in dat bedrijf werkenden als voor de (Utrechtse) omgeving.
  • Het stimuleren van een goed vestigingsbeleid en -klimaat in Utrecht of de omgeving ten behoeve van bedrijven en ondernemers.
  • Het promoten van Utrecht (en omgeving).
  • Het uitoefenen van allerhande activiteiten die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.