Privacy beleid UOS

De UOS hecht veel waarde aan de bescherming van de gegevens van haar leden. In ons Privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met de verzamelde persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De UOS houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Open document Privacy beleid UOS