Benoeming tot lid van verdienste UOS


Tijdens de openingsbijeenkomst van UOS-seizoen 2013/14 op donderdag 12 september 2013 in de Leeuwenberghkerk te Utrecht is Danker van Valkenburg tot ‘UOS-lid van verdienste’ benoemd.

Danker is kort na de oprichting van de UOS lid geworden en 27 jaar lid gebleven tot 1 augustus jl., toen hij naar de NUOS overstapte wegens (leeftijdsgebonden) vertrek bij zijn ingenieursbureau LBP|SIGHT. Daarmee heeft Danker thans het langste UOS-lidmaatschap ooit gehad, na wijlen Paul Kooij die 25 jaar UOS-lid is geweest (en tevens lid van verdienste).

UOS-voorzitter Gerrit den Hartog roemde Danker om zijn betrokkenheid en zijn inzet voor de UOS als actieve secretaris in de bestuursperiode 2000 t/m 2006, om zijn enthousiasme en zeer frequente aanwezigheid bij de UOS-bijeenkomsten en om de foto’s die Danker al jaren van de ALV maakt, ook weer in de aankomende ALV!

                         

Bij zijn bestuursaftreden in 2006 werd Danker door oud voorzitter Herbert Pesch een drijvende banier, een UOS’er in hart en nieren genoemd. Zeer terechte kenmerken, waarmee Danker met volle overtuiging van het huidige UOS-bestuur is toegevoegd aan de ‘illustere’ lijst van oud UOS-leden van verdienste. Volledig verrast nam Danker van Valkenburg een mooi boeket bloemen in ontvangst met de mededeling dat hij zich zeer vereerd voelt met deze benoeming en dat hij de UOS altijd een warm hart zal blijven toedragen.

Terug