UOS Business Barometer 2015


Driekwart van de Utrechtse ondernemers verwacht dat de markt en hun omzet zullen groeien in 2015. Dat blijkt uit de Business Barometer die de Utrechtse Ondernemers Sociëteit (UOS) heeft gehouden in samenwerking met Rabobank Utrecht en accountantskantoor BDO. 

Bestendige groei
De UOS hield op 25 maart jl. de Business Barometer bijeenkomst bij Rabobank Nederland. Bijna 100 directeuren en eigenaren van de grotere MKB bedrijven van Utrecht kregen van burgemeester Jan van Zanen, Rabobank econoom Björn Giesbergen en Center for Entrepreneurship directeur Hein Roelfsema een vooruitblik op de economische ontwikkelingen in de wereld, Nederland en Utrecht.
Burgemeester Van Zanen benadrukte de sterke uitgangspositie van Utrecht. De meest competitieve regio van Europa kan volgens hem voortbouwen op haar hoogopgeleide bevolking, centrale ligging en  vernieuwende kracht. “We zijn hofleverancier van talent”, aldus de burgemeester, die daarbij doelde op Utrecht als kweekvijver van cultureel, sportief en zakelijk talent. Om meer internationale bedrijven naar Utrecht te halen, maakte de burgemeester de opening van het ‘expat center’ bij de gemeente bekend. Samen met de in 2013 geopende internationale school moet dat Utrecht nog aantrekkelijker maken voor internationale bedrijven. Werkgelegenheid blijft een issue, maar Van Zanen kondigde aan dat Utrecht de ambitie heeft om in 2018 de laagste werkloosheid van de grote steden in Nederland te hebben. De burgemeester moedigde de ondernemers aan vol te houden en te innoveren. “Als gezonde, groene en slimme stad hebben we samen de vernieuwingskracht om bestendige groei te realiseren”.

Dit positieve beeld werd bevestigd door Rabobank econoom Björn Giesbergen. ”Het herstel zet door, het broze lijkt er vanaf”, zei Giesbergen. “De groei is echter nog niet bestendig genoeg en we verwachten pas in 2016 weer terug te zijn op het niveau van voor de crisis”. Een aantrekkende woningmarkt, minder overheidsbezuinigingen, meer particuliere bestedingen en de export noemde hij als groeimotoren. Positief is ook dat het vertrouwen bij consumenten en ondernemers weer groeit.
De groeiverwachting voor 2015 en 2016 is 1¾ %.

Hein Roelfsema bouwde voort op Utrecht als hofleverancier van talent en nam de ondernemers mee in de vele startersinitiatieven die Utrecht rijk is. “We zijn bijvoorbeeld in de creatieve industrie van wereldklasse”, zei Roelfsema, “maar we moeten wel een ecosysteem bouwen dat starters voldoende steun geeft door te groeien”.

De Business Barometer : gematigd optimisme
Op de vragen over de verwachtingen van het ondernemersklimaat en de eigen onderneming in 2015 antwoordde men in het algemeen positief. Opvallend is dat men positief is over de groei van de markt, de omzet van het eigen bedrijf en dat er weer geïnvesteerd gaat worden in innovatie, nieuwe markten en activa. De crisis is volgens de ondernemers echter nog niet voorbij. Tweederde van de ondernemers verwacht de groei te realiseren zonder dat daar extra mensen voor aangenomen zullen worden. De ondernemers zijn het er echter bijna unaniem over eens dat Utrecht een prima vestigingsplaats is en dat er voldoende kansen liggen voor bestendige groei.

Resultaten van de UOS Business Barometer


1. Het ondernemersklimaat in Utrecht

Meer dan 2/3 van de ondernemers meent dat het weliswaar beter gaat, maar dat de crisis nog niet ten einde is. Er wordt niet verwacht dat de wet- en regeldruk zal afnemen, maar vrijwel alle ondernemers zien Utrecht wel als een prima vestigingsplaats. “Met concrete initiatieven op het gebied van werk, digitalisering en flexibilisering van bestemmingsplannen gaan we het ondernemersklimaat verder verbeteren”, zei de gemeente via een reactie in de zaal. “We hebben een stad om trots op te zijn” voegde een ondernemer daar aan toe. Een opmerking die ondersteund werd door dagvoorzitter en FC Utrecht directeur Wilco van Schaik, die vindt dat we sowieso te bescheiden zijn als stad en onze successen en parels best wat beter mogen uitdragen.

2. De verwachte ontwikkeling in de eigen afzetmarkt

De ondernemers van de UOS zijn positief over de verwachte marktontwikkeling. De groei zit voor de helft van de bedrijven echter meer in volumes dan in prijzen.  41% verwacht dat de prijsdruk zal aanhouden en structureel is. Innoveren en kwaliteit leveren is volgens de UOS leden de manier om hieraan te ontsnappen.

3. Verwachtingen voor de eigen onderneming in 2015

De ondernemers van de UOS zijn positief over 2015. De ruime meerderheid verwacht te gaan groeien in omzet en winst, maar is voorzichtig met het aannemen van extra personeel. “We hebben flink geïnvesteerd in ICT en efficiency”, aldus een ondernemer. “Daardoor kunnen we meer doen met minder mensen en zullen we groeien, maar met het aannemen van extra personeel ben ik voorzichtig. Als er uitgebreid wordt, dan zal dat met flexwerkers zijn.” De investeringen zullen bij de meeste ondernemers wel weer toenemen en middels eigen vermogen, bankkrediet en andere bronnen is daarvoor voldoende financiering voorhanden. Ook verwacht de meerderheid dat investeringen in eigen gebouwen en processen het bedrijf duurzamer zullen maken in 2015.

UOS voorzitter Pieter Leyssius ziet in de resultaten van de barometer 2015 vooral kansen. ”Door te verbinden en te innoveren zullen de UOS leden deze kansen gaan pakken”, aldus Leyssius. Burgemeester van Zanen vatte de barometer tenslotte samen met het beeld van Utrecht als een stad ”waar vele mogelijkheden liggen door op onze krachtige basis verder te bouwen ”.

     

Terug