Voordelen van het lidmaatschap

Waarom de UOS werkt voor ondernemers

VERGROOT

je netwerk

Bijzondere en nuttige ontmoetingen met directeuren en bestuurders van interessante en toonaangevende ondernemingen uit de regio Utrecht.

VERDIEP

je via bijzondere bijeenkomsten

Maandelijks nieuwe inzichten en inspiratie tijdens bijeenkomsten vol inhoud, debat, kennis en cultuur.

VERRAS

jezelf tijdens buitenlandtrips

Eén keer per jaar een reis naar een bestemming over de grens. Van Boedapest tot Bologna en Hamburg tot Napels.

VERBETER

je ondernemerschap

Deel kennis en ervaringen met andere ondernemers en leer van hun tips en aanpak.

VERSTEVIG

je band met de regio

Ontdek plekken in Utrecht en omgeving die je nog niet kende of kijk achter deuren die voor anderen gesloten blijven.

VERGAAP

je aan andere bedrijven

Regelmatig openen leden hun deuren voor andere UOS’ers voor een kijkje in de keuken.

Veelgestelde vragen

 • Wat betaal ik aan contributie?

  De contributie bedraagt € 495,= per jaar. Hiervoor kun je kosteloos deelnemen aan UOS-activiteiten, die in de maanden september t/m juni vaak op een donderdag(avond) gehouden worden. Dit is inclusief drankjes, hapjes en diners. Voor nieuwe leden die halverwege het contributiejaar (na 31 januari) instappen, kent de UOS een gereduceerd tarief. Zij betalen het eerste seizoen € 247,50 contributie.

 • Wanneer loopt het contributiejaar van de UOS?

  Het UOS-kalenderjaar en -seizoen loopt van 1 augustus t/m 31 juli.

 • Wat zijn de lidmaatschapscriteria?

  Je kunt lid worden van de UOS als je:
  a) directeur en/of eigenaar of vennoot bent van een onderneming van minimaal 5 fte;
  b) ambtelijk of bestuurlijk eindverantwoordelijk bent (in het geval van overheden);
  c) volksvertegenwoordiger bent (zie laatste bullet).

  Overige criteria:

  • Je bedrijf of het bedrijfsonderdeel waar je werkzaam bent, moet gevestigd zijn in de regio Utrecht.
  • Belangrijke selectiecriteria zijn de kwaliteit en de zakelijke integriteit van zowel jouzelf als het bedrijf waarvoor je werkt.
  • Er wordt bij de toelating van nieuwe leden getoetst of het lidmaatschap bijdraagt aan een veelzijdige, evenwichtige samenstelling van het ledenbestand.
  • Je bedrijf moet een personeelsbezetting van ten minste 5 fte hebben. In branches waarbij een vaste schil van 5 fte niet gebruikelijk is, komen ook (kandidaat)leden in aanmerking voor het UOS-lidmaatschap, als zij ruimschoots aan de 5 FTE-norm voldoen als de flexibele schil wordt meegewogen. Bij overheden en/of bij instellingen is het relatieve belang van een afdeling/functie of portefeuille in relatie tot het Utrechtse bedrijfsleven doorslaggevend.
  • Tot een bedrijfsomvang van 40 fte is per bedrijf één lid toegestaan. Bij bedrijven groter dan 40 fte kunnen twee leden worden toegelaten. Het tweede lid moet dan eveneens een actieve rol vervullen als ondernemer of bestuurlijk eindverantwoordelijke in het bedrijf en voldoen aan dezelfde criteria voor het functieniveau. Voor het tweede lid wordt hetzelfde contributiebedrag in rekening gebracht. Het lidmaatschap is gekoppeld aan het bedrijf en aan een vaste contactpersoon.
  • Per gemeentelijke overheid worden ongeacht de grootte drie leden toegelaten, met uitzondering van de gemeente Utrecht, waarvoor een maximum van zes leden geldt. Per bovengemeentelijke overheid worden per identiteit ten hoogste zes leden toegelaten. De uit de overheid afkomstige personen kunnen zowel uit de ambtelijke als bestuurlijke sector afkomstig zijn.
  • Leden van de Eerste en Tweede Kamer kunnen lid worden, mits deze parlementariërs in de regio Utrecht woonachtig zijn.
 • Zijn er ook uitzonderingscriteria?

  De UOS kent een aantal uitzonderingscriteria:

  • Je bent een bekende Utrechtse opinion maker, een in meerdere opzichten bekende of kleurrijke Utrechtse persoonlijkheid (o.a. bekende schrijver, tv-persoonlijkheid of kunstenaar);
  • Je bent een aansprekende Utrechtse ondernemer, die zijn sporen in het ondernemerschap heeft verdiend;
  • Je hebt een bedrijf met een relevante maatschappelijke of min of meer unieke positie in de regio Utrecht (unieke branches met gemiddeld minder dan 5 fte zoals de creatieve en culturele sector, architectenbureaus of opkomende markten);
  • Je bent voorzitter/directeur van een grotere zakelijke ondernemersvereniging in de regio Utrecht;
  • Je bent indirect bestuurder van een bedrijf dat aan de officiële criteria voldoet, als vermeld in de statuten en het huishoudelijk reglement.

  Als je voldoet aan één of meerdere beschreven criteria, kun je het lidmaatschap van de UOS aanvragen.

 • Hoe kan ik lid worden?

  Nieuwe leden worden vaak via een UOS-lid voorgedragen en eventueel eerst tijdens een UOS-bijeenkomst geïntroduceerd. De ledencommissie beslist daarna over je voordracht.

  .Je kunt ook jezelf introduceren door je aan te melden via het formulier ‘Lid worden’ op deze website. Het secretariaat zal je aanmelding laten beoordelen bij de ledencommissie en het bestuur. Bij evt. onduidelijkheden kan het zijn dat een bestuurslid van de UOS-ledencommissie contact met je opneemt.
  Als je voldoet aan de lidmaatschapscriteria en er zijn geen bezwaren van de leden verwelkomen we je graag als nieuw lid. Wij sturen je dan een bevestiging van jouw lidmaatschap met aanvullende informatie. De gehele procedure kan 2,5 tot 4 weken in beslag nemen.

 • Hoe kan ik mijn lidmaatschap wijzigen of opzeggen?

  Je kunt je lidmaatschap opzeggen door dit voor de start van het nieuwe UOS-seizoen schriftelijk kenbaar te maken aan het UOS-secretariaat, te weten 4 weken vóór einde seizoen op 1 augustus van enig kalenderjaar.

  Het lidmaatschap is persoonlijk en formeel gekoppeld aan de onderneming of organisatie, waar je werkzaam bent. Als je bijvoorbeeld verandert van werkgever, kun je bij het UOS-secretariaat een mutatieformulier opvragen t.b.v. de continuering van het lidmaatschap via een andere onderneming of organisatie en voor de overdracht van het lidmaatschap aan je opvolger.

  Als je niet meer voldoet aan de lidmaatschapscriteria, wordt jouw lidmaatschap beëindigd aan het einde van het verenigingsjaar, volgend op het verenigingsjaar waarin niet meer aan de criteria werd voldaan. Daarna kun je besluiten om lid te worden van de NUOS. De NUOS is een netwerk van oud UOS-leden, die graag in contact met elkaar blijven en eenmaal per maand een bijeenkomst met elkaar organiseren. De UOS en de NUOS organiseren twee- tot driemaal per jaar een gezamenlijke bijeenkomst.

 • Kan ik introducees meenemen?

  Ieder seizoen zijn er twee tot drie bijeenkomsten waarbij ook introducees aanwezig mogen zijn. Dit wordt vooraf via de agenda of de nieuwsbrief bekend gemaakt. Elk lid kan via de website na zijn/haar aanmelding voor een UOS-bijeenkomst een of meer introducés aanmelden (als de bijeenkomst daarvoor openstaat).

  Ben je geïnteresseerd in een lidmaatschap van de UOS en ken je (nog) geen leden die je kunnen introduceren, mail dan een introductieverzoek aan: secretariaat@uos.nl. Je ontvangt vervolgens een bericht wanneer je vrijblijvend kennis kunt komen maken met de UOS!